Çoğul Gebelikteki Riskler

  PAYLAŞ!

 • facebook
 • twitter
 • friendfeed
 • email
 •  
 • facebook
 • twitter
 • friendfeed
 •  
ikiz resmiTüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de  çoğul gebelikteki artış son 10 yıl içerisinde hız kazandı.Bu artışın nedeni tedavi yöntemlerinin gelişmesi ve ‘’YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMİ’’ adı verilen yöntemleri daha fazla insanın kullanmaya başlamasıdır. Tekil gebeliklere oranla, çoğul gebeliklerdeki komplikasyon oranı %40 daha fazladır. Çoğul gebeliklerde hem anne adayı, hem de bebek tekil gebeliklerde olmayan bazı  riskleri daha fazla yaşamakta ve gebelikte oluşması muhtemel, normal dışı durumların ortaya çıkma riski daha da artmaktadır. Bu risk bebek sayısındaki artışa paralel olarak artar, bebek sayısı ne kadar fazla ise risk o kadar fazladır. Dünya genelinde doğan ikiz bebek sayısı, oluşan ikiz bebek sayısına göre çok daha azdır. Bunun nedeni yüksek olasılıkla, gebeliğin özellikle ilk üç ayında, bebeklerden bir veya daha fazlasının gelişiminin durması ve ölmesi sonucu gebeliğin tekil gebelik şeklinde devam etmesidir. Çoğul gebelik olarak başlayıp tekil gebelik olarak devam eden gebeliklerde hayatta kalan ikiz eşinin sağlıklı olarak dünyaya geldiği çalışmalarla saptanmış durumda. Araştırmalara göre her 1000 gebeden 14’ü çoğul gebelik yaşamakta. Erken doğum ve düşük riski nedeni ile bu gebelerde ortalama dönem özellikle kısadır (İkiz gebelikte 36. Hafta, üçüz gebelikte 32. hafta ve dördüz gebelikte 30. hafta doğum haftasıdır.) Bunun sebebi, tekil gebelikteki taşınan fetus ağırlığı ile çoğul gebelikteki ağırlığın eşit olmayışıdır. Gebelikte rahmin büyümesiyle oluşan mekanik baskı ve bu baskıya bağlı oluşan şikâyetler çoğul gebelikte daha sık ve daha şiddetlidir. Bu şikâyetler genellikle bel ağrısı, nefes darlığı, özellikle gebeliğin sonlarına doğru ortaya çıkan yürüme zorluğu, basur ve varis gibi sıkıntılı durumlardır. Ayrıca erken gebelik döneminde görülen bulantılar daha sık ve daha şiddetli ortaya çıkar. Bunun nedeni ise beta-HCG hormonu kan seviyesinin bebek sayısı ile doğru orantılı olarak artmasıdır Tek yumurta ikizleri,  tek plasentada oluşurlar; bu nedenle ikiz ölüm riski iki plasenta da mevcut olan çift yumurta ikizlerine göre daha yüksektir. Bebek sayısı ile doğru orantılı olarak tekil gebeliğe oranla çoğul gebelikte Hipertansiyon ve preeklampsi’nin ortaya çıkma riski daha fazladır. Hormonların erken gebelik döneminde kan hacmini artırıcı etkisi çoğul gebeliklerde %10-20 daha fazla olur. Kan hücrelerindeki artış ise bu hızlı artışı takip edemediğinden gebeliğin erken dönemlerinden itibaren "kanın sulanmasına bağlı olarak" kansızlık ortaya çıkabilir. Buna bağlı olarak kalp yükü de tekil gebeliklere göre daha fazla olur. Doğum sonrası çoğul gebeliklerde anne için daha stresli olacağından lohusalık depresyonu yüzdesi de daha yüksektir. Çoğul gebeliklerdeki risklerin aza indirilmesi ile ilgili bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda yurtdışında birçok üniversite ve araştırma merkezinin yaptığı çalışmalar halen devam etmektedir. Çoğul gebelikteki riskleri başlıklar altında toparlayacak olursak; *Kansızlık ortaya çıkma riskinde artış *Erken doğum tehdidi erken doğum riskinde artış *Erken doğum tehdidi *Hipertansiyon ve preeklampsi ortaya çıkma riskinde artış *Hastaneye yatış olasılığında artış *Sezaryan ile doğum riskinde artış *Doğum sonrası kanama riskinde artış: Rahimin tekil gebeliklere göre normalden daha fazla gerilmiş olması ve toplam plasenta yüzeyinin nispeten geniş olması, çoğul gebeliklerde doğum sonrası hem "normal kanama" miktarında artışa hem de plasenta çıktıktan sonra rahimin etkin kasılamaması nedeniyle aşırı kanama riskinde artışa neden olmaktadır Hemen tüm hamileliklerde görülebilen belağrısı, nefes darlığı, basur ve varis gibi sorunların daha çok görülmesi. *Doğum sonrası diğer sorunların ortaya çıkma riskinde artış

Sorunuzu forma yazarak sorabilirsinizBebekolay Sosyal Medya