Evlat Edinme

  PAYLAŞ!

 • facebook
 • twitter
 • friendfeed
 • email
 •  
 • facebook
 • twitter
 • friendfeed
 •  

AileBir çocuğa anne-babalık yapmanın tek yolu biyolojik bağla gerçekleşmek  zorunda değildir. Ülkemiz kanuni yolla ebevyn olmamıza imkan tanımak amacıyla bazı hukuksal düzenlemeler yapmıştır. 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Medeni Kanuna göre evlat edinme koşulları ve süreçleri tanımlanmıştır. Bir Devlet bakanına bağlı olarak faaliyet gösteren Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  da bu kanunun uygulanmasından sorumludur.

Evlat Edinme Koşulları Evlat Edinmenin koşullarını temel olarak ele alıp aşağıdaki gibi bir özet çıkarabiliriz.
 • Eşlerin beş yıldır evli olmaları veya 30 yaşını aşmış olmaları (eşler ancak bilikte evlat edinirler) gerekir.
 • Bekar bir kişi de evlat edinebilir.
 • Medeni Kanunumuza göre Çocuklu veya çocuksuz bir kişi evlat edinebilmektedir.
 • Evlat edinecek kişilerin, evlat edinecekleri çocuktan en az 18 yaş büyük olması gerekir.
 • Evlat edinilecek çocuk ile evlat edinecek kişi arasında en fazla 40 yaş farkının bulunması gerekir.
 • Temel olarak evlat edinilecek çocuğun anne babasının onayı gereklidir. Ancak çocuğun anne babası bilinmiyorsa veya anne-babadan biri çocuğun bakımında gerekli özeni göstermiyorsa herhangi bir onay  aranmaz.
 • Evlat Edinecek kişinin eğitim durumu, çocuğa gerekli özeni gösterip gösteremeyeceği gibi özellikleri verilecek evlatlık kararında etkili olur.
 • Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır
Çocuğun Evlat Edinilmeyle Kazanacağı Haklar
 • Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur,
 • Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir isim verebilir,
 • Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır.

Çocuk, ilgili Sosyal Hizmetler Kurumuna başvurularak veya direkt olarak öz  ailesinden evlatlık edinilebilir. İkinci halde Aile Mahkemesine başvurulur. Ama burada da Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün konu hakkında bir çalışma yapması talep edilir.

Evlat Edinme Süreci Nasıl İşler?

Çocuk Esirgeme Kurumundan Bir Çocuğu evlatlık olarak almak istemeniz durumunda öncelikle ilgili kuruma bir başvuruda bulunulur. Bu başvuruda kişiye bir sıra numarası verilecektir. Daha sonra bu sıra numarasına göre sıranız geldiğinde evlat edineceğiniz bir çocuk size gösterilecektir. Bu çocukla gerekli iletişim kurulamaması durumunda kurum size ikinci bir çocuk gösterebilir. Yasal olarak kurumun ikinci bir çocuk gösterme zorunluluğu bulunmamaktadır. Çocukların psikolojisini korumak amacıyla toplu gösterim yapılmaz. Bir çocuğa karar verilmesi durumunda bu çocuk ailenin yanına yerleştirilir.

Daha sonra ilgili kurum uzmanları hem aileyi hem de çocuğu izler ve üçer aylık periyotlarla raporlar hazırlanır.

Son aşama olarak da mahkemede bir evlat edinme davası açılır ve evlat edinme işlemi gerçekleştirilir.

Evlat edinme işlemi Medeni Kanunun 305. ve 320. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyenler  Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Web sayfasını ziyaret edebilirler.


2016-10-07 05:37:16
Shoot, so that's that one supopses.

Sorunuzu forma yazarak sorabilirsinizBebekolay Sosyal Medya